Lid worden van een standaard studentenvereniging is niet meer het equivalent voor succes in het leven of het aanboren van een waardevol netwerk. Iedere student is daar welkom en er is geen echte selectie meer aan de poort. Echte verbondenheid wordt vaak overschaduwd door het massale karakter.

F.D.R. Pretor wordt gekarakteriseerd door kernwaarden zoals durf, ambitie en de wil om te excelleren naast het klassieke bruisende studentenleven. Pretorianen zijn doorgaans goed presterende studenten die zich verenigen op sociëteit Invictus Perpetuum en  een betrokken ledenbasis vormen binnen het genootschap.

Om Pretoriaan te worden moet je geschikt worden geacht door het Pretoriaans ballotagecomité. Dit comité bestaat uit enkele leden van F.D.R. Pretor en ziet er op toe dat het besloten karakter van het herengenootschap gewaarborgd blijft.